UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Syndicate

Syndicate content

Actueel

Ham Radio is the only fail safe communication system in the world!

Stroomonderbrekingen - Komende winter zullen de radioamateurs de nooddiensten bijstaan
18-09-2014
ON7TK
Logo IBA - BW - UBALogo IBA - BW - UBADe voorbije maanden werden heel wat contacten gelegd tussen de UBA en verschillende Belgische institutionele instellingen (FOD Binnenlandse Zaken, Waals regionaal crisiscentrum, provinciaal crisis centrum van Waals-Brabant, Civiele Bescherming, brandweerdiensten, …) om concreet vast te leggen hoe de radioamateurs de Belgische hulpdiensten kunnen bijstaan (zoals voorzien in het Miniterieel besluit van 2001) in geval van ramp, meer bepaald mochten er stroomonderbrekingen (georganiseerd door de Belgische regering met het oog om een totale Europese black-out te vermijden) in ons land plaatsvinden. Deze stroomonderbrekingen kunnen eventueel deze winter plaatsvinden. De meest risicovolle periode is januari en februari 2015, tussen 17u en 21u tijdens periodes van strenge vorst.

Eerste B-EARS-opleiding te Leuven
18-10-2014
ON7TK
B-EARS logoIn het kader van de overeenkomst met het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt voor de eerste maal een B-EARS-opleiding georganiseerd te Leuven. Zowat 33 kandidaten waren deze morgen op post om hun eerste opleiding te volgen. Al naar gelang de taalrol van de kandidaten wordt de cursus gegeven door een medewerker van het Ministerie van Binnenlandse Zaken of door een medewerker van UBA B-EARS. Morgen zullen beide groepen het deel van de cursus krijgen die vandaag aan hun collega's werd gegeven. Op die manier heeft iedereen de volledige cursus gevolgd.

Duitsland wordt gastland voor WRTC 2018
14-10-2014
ON4BEN
Op 5 oktober werd Duitsland door het WRTC organisatiecommittee verkozen als gastland voor het volgende World Radiosport Team Championship in 2018. Dit gebeurde op voorstel van DARC, BCC en RRDXA tijdens HAM RADIO te Friedrichshafen eind juni 2014.

Amateur Radio is "Communications Superpower," IARU Region 1 Delegates are Told
13-10-2014
ON7TK
EU LogoDe Europese commissaris voor internationale samenwerking, humanitaire hulp en crisismanagement, Kristalina Georgieva heeft aan de verschillende delegaties van de General Conference van de International Amateur Radio Union Region 1 (IARU Region 1) op 22 september jl. verklaard dat het radioamateurisme een betrouwbaar informatie-instrument is dat levens kan redden bij rampen.

Blind-O
09-10-2014
ON5HC
Blind-O… U niet bekend?

Na volgende week woensdag heb je geen excuus meer.
Stippen en strepen in Sint-Truiden
02-10-2014
ON7YD
In de Erfgoedkrant Haspengouw van oktober 2014 komt onder de titel "Stippen en strepen in Sint-Truiden" de activiteit van RST naar aanleiding van de erfgoeddag 2014 uitgebreid aan bod.

ON6TM 30 jaar lesgever
29-09-2014
ON4AXU
Op 7 november 2014 zal Sectie NOL zijn vaste lesgever Tony, ON6TM, in het zonnetje zetten. Hij heeft er 30 jaar lesgeven aan toekomstige radio-amateurs, met nota bene 242 cursisten, opzitten. Het ongehoorde slagingspercentage van 96% is het bewijs hoe de kandidaten naar het examen werden begeleid.
Daar het niet mogelijk is om alle ex-cursisten nog uit de boekjes van Tony te halen, wordt bij deze een oproep gedaan aan de ex-cursisten, die aanwezig willen zijn, zich kenbaar te maken bij ON4AXU (on4axu at uba.be). Tijdig zullen dan details bekend worden gemaakt.
IARU Region 1 gaat van start met een nieuw bestuur
27-09-2014
ON7TK
Logo IARU Region 1 Conference 2014Tijdens de Plenary Meeting van de IARU Region 1 Conferentie te Albena - Varna werd traditiegetrouw een verkiezing gehouden voor de verschillende bestuursmandaten. In tegenstelling tot wat bij ons gebeurt, wordt er rechtstreeks een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen. Zodra die namen bekend zijn wordt overgegaan tot de verkiezing van vijf bestuurders.
In tegenstelling tot de vorige conferenties zijn slechts twee bestuurders op post gebleven. Alle anderen zijn nieuwkomers of oudgedienden.

Gaston ON4WF genomineerd voor de Roy Stevans, G2BVN Memorial Trophy
25-09-2014
ON4CAS
Logo IARU Region 1 2014Tijdens de Plenary Meeting van de IARU Region 1 Conferentie te Albena - Varna werd Gaston ON4WF genomineerd voor de Roy Stevans G2BVN Memorial Trophy.
De Roy Stevans G2BVN Memorial Trophy wordt toegekend aan al wie een opmerkelijke bijdrage heeft geleverd in radioamateurzaken met een internationaal karakter. Roy Stevans G2BVN was voorzitter van de RSGB in 1966 en gedurende vele jaren secretaris van de IARU Region 1.

IARU Region 1 conferentie te Albena - Varna
25-09-2014
ON7TK
Logo IARU Region 1 Conference 2014De driejaarlijkse conferentie van de IARU Region 1 2014 gaat momenteel door in Varna – Albena in Bulgarije en zal worden afgesloten op 26 september e.k. Elke lidstaat uit Region 1, waaronder België, vertegenwoordigd door de UBA, stuurt een delegatie ter plaatse. Onze delegatie is samengesteld uit onze voorzitter Claude ON7TK, Carine ON7LX (HF Manager) en Jacques ON4AVJ (VHF/UHF Manager).